Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

329

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сања  

 

Вељко  

 

Грубић  

 

АДРЕСА

Београд, Угриновачки пут 31. део бр. 23 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2625-820  

sanja.grubic@auditor.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Страхињића Бана 26 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1032916  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.09.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.09.2019.