Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

348

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Љиљана  

 

Љепомир  

 

Миловчевић  

 

АДРЕСА

Београд, Страхињића бана 26 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2625-820  

ljiljana.milovcevic@auditor.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Страхињића Бана 26 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1034817  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.03.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.03.2020.