Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

352

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Дејан  

 

Горан  

 

Скакић  

 

АДРЕСА

Београд, Јурија Гагарина 150 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/6544-250  

centarzareviziju@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Валентина Водника 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1035217  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.06.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.06.2020.