Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

357

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ивана  

 

Милован  

 

Пиљак  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/V 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3347-421  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

EUROAUDIT DOO BEOGRAD, REVIZIJA, RAČUNOVODSTVENI, PORESKI I FINANSIJSKI KONSALTING 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1035717  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.10.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2026.