Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

360

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Валентина  

 

Жарко  

 

Станковић  

 

АДРЕСА

Београд, Алексиначких рудара 65/10 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2203-066  

bojicrevizija@hotmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KNJIGOVODSTVO I KONSALTING BOJIĆ REVIZIJA DOO ŠABAC 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Шабац, Лазе Лазаревића 2/2 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1036017  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.12.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.11.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.12.2026.