Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

362

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Никола  

 

Ђорђе  

 

Ђенић  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 1Ј 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

ndjenic@kpmg.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU KPMG DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Милутина Миланковића 1Ј 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants 00955592 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1036218  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.04.2018.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.03.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.04.2024.