Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

378

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милана  

 

Северин  

 

Самарџић  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1037819  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.01.2019.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.12.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.01.2025.