Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

379

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Радмило  

 

Стаменковић  

 

АДРЕСА

Крушевац, Достојевског 55/5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/8125-063  

jmijatovic86@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za računovodstvo i reviziju SALDO REVIZIJA DOO Kruševac 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Крушевац, Николе Тесле 6/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1037919  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.02.2019.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.02.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.02.2025.