Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

388

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Александра  

 

Миле  

 

Рангелов  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Vaš revizor d.o.o. Beograd-Voždovac 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Рада Неимара 11/2/14 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1038819  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.06.2019.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.05.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.06.2025.