Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

391

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Владимир  

 

Драгиша  

 

Ђурић  

 

АДРЕСА

Лукићево, Светосавска 9 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/6599-994  

vlada.djuric@vizura.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE VIZURA REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO ZRENJANIN 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Зрењанин, Трг Др. Зорана Ђинђића 2 , спрат 4  

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1039119  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2019.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.09.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2025.