Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

392

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Зорана  

 

Зоран  

 

Милошевић  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 1Ј 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

zmilosevic@kpmg.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU KPMG DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Милутина Миланковића 1Ј 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1039219  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.10.2019.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.09.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.10.2025.