Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

410

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Дејан  

 

Мирослав  

 

Благојевић  

 

АДРЕСА

Параћин, Драгољуба Јовановића 3 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/246-800  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1041020  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.07.2020.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.06.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.07.2026.