Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

413

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Младен  

 

Светомир  

 

Лазић  

 

АДРЕСА

Шабац, Исаила Максића 14 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/5343-578  

mladen.lazic93@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1041320  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.09.2020.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.08.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.09.2026.