Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

415

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Тамара  

 

Зоран  

 

Гордић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Милутина Миланковића 11Г 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/6043-087  

gordictamara1992@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i poslovno savetovanje Mazars d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Милутина Миланковића 7Ђ 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1041520  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.10.2020.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.09.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.10.2026.