Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

425

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милош  

 

Момчило  

 

Вукмировић  

 

АДРЕСА

Београд, Илије Стојадиновића 6/2 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2317-933  

office@srboaudit.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU I RAČUNOVODSTVENE USLUGE SRBO AUDIT, DRUŠTVO SA UGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ČUKARICA) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Илије Стојадиновића 6/2 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1042521  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.01.2021.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.01.2024.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.01.2027.