Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

429

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мирко  

 

Илија  

 

Андрић  

 

АДРЕСА

Суботица, Гајева 16 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3284-019  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

EUROAUDIT DOO BEOGRAD, REVIZIJA, RAČUNOVODSTVENI, PORESKI I FINANSIJSKI KONSALTING 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1042921  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2021.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.02.2024.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2027.