Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

434

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мина  

 

Златибор  

 

Крндија  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 1Ј 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

060/2055-620  

mkrndija@kpmg.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU KPMG DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Милутина Миланковића 1Ј 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1043421  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.07.2021.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.07.2024.