Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

483

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранимир  

 

Војимир  

 

Ивановић  

 

АДРЕСА

Београд, Миријевски булевар 60 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

060/5799-981  

branimir.ivanovic@finexpertiza.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

FinExpertiza d.o.o., Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнеза Милоша 90А/43, Skyline 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1048323  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.10.2023.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.10.2026.