Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

53

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Радмила  

 

Златомир  

 

Стаменић Башић  

 

АДРЕСА

Београд, Косте Новаковића 7 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/8268-366  

radmilastamenic7@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

RUSSELL BEDFORD DIJ DOO DRUŠTVO ZA REVIZIJU BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Димитрија Туцовића 119Б 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1005308  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.01.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.02.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2026.