Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

58

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милован  

 

Лука  

 

Филиповић  

 

АДРЕСА

Београд, Страхињића Бана 33а 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2627-612  

milovan.filipovic@euaudit.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

EuroAudit d.o.o. Beograd, Revizija, računovodstveni, poreski i finansijski konsalting 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1005808  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.02.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.01.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2020.