Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

1

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милован  

 

Драган  

 

Поповић  

 

АДРЕСА

Београд, Василија Ђуровића-Вака 47 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3281-399  

milovan.popovic@bdo.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију "BDO" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнез Михаилова 10 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
State of New Hampshire Board of Accountancy - Сертификат о чланству 3038 Сједињене Америчке Државе
American Institute of Certified Public Accountants - Сертификат о чланству Сједињене Америчке Државе

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1000107  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.08.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2019.