Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

61

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Слађана  

 

Јован  

 

Јовановић  

 

АДРЕСА

Београд, Тадеуша Кошћушка 30 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3210-500  

sladjana.jovanovic@bakertillywb.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "BAKER TILLY WB REVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1006108  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.03.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.03.2020.