Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

63

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Станимирка  

 

Ратомир  

 

Свичевић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Михајла Пупина 10г/243 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2053-577  

stanimirka.svicevic@rsm.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

"RSM SERBIA" d.о.о. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михаjла Пупина 10Б/I 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1006308  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.03.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.03.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.03.2020.