Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

71

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јадранка  

 

Никола  

 

Рибић  

 

АДРЕСА

Београд, Хризантема 1 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3246-510  

jaca.ribic@sezampro.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја "VINČIĆ" d.о.о 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Народних хероја 23/6 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1007108  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.03.2020.