Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

76

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Данило  

 

Милорад  

 

Николић  

 

АДРЕСА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

info@kpmg.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Cerified Accountants in England and Wals - Сертификат о чланству 9073796 Велика Британија и Велс

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1007614  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.09.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.09.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.09.2020.