Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

76

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Данило  

 

Милорад  

 

Николић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Cerified Accountants in England and Wals - Сертификат о чланству 9073796 Велика Британија и Велс

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1007614  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.09.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.09.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.09.2020.