Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

79

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драгољуб  

 

Митар  

 

Драшковић  

 

АДРЕСА

Београд, Гроцка, Крагујевачки пут 119 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2424-869  

dijaudit@open.telekom.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "DIJ-AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Димитрија Туцовића 119Б 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1007908  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.04.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.04.2020.