Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

98

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јагода  

 

Комњан  

 

Јовановић  

 

АДРЕСА

Београд, Војводе Богдана 5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2424-869  

jagoda.jovanovic@russellbedford.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

RUSSELL BEDFORD DIJ DOO DRUŠTVO ZA REVIZIJU BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Димитрија Туцовића 119Б 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1009808  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.05.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.05.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.05.2026.