Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

18

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

RSM SERBIA D.O.O. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

RSM SERBIA D.O.O. BEOGRAD  

 

Београд, Булевар Михаjла Пупина 10Б/I  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2053-550  

 

011/2053-591  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17303252     100120147     www.rsm.global/serbia/sr  
        office@rsm.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Станимирка Свичевић Директор неограничено 0708951725040
Бојана Обрадовић Директор неограничено 1508989725030

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Станимирка Свичевић 0708951725040 94
Сања Митровић 2303981715314 1
Невена Свилар 1801991715335 1
Марко Вранић 0809990780017 1
Јелена Обрадовић 2508990725013 1
Бранислав Манојловић 1609978882518 1
Бојана Обрадовић 1508989725030 1

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
ИЕФ Инвест д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 10Б/I Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
RSM INTERNATIONAL LIMITED

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Станимирка (Ратомир) Свичевић 1006308
Сања (Бранимир) Митровић 1016614
Бранислав (Никола) Манојловић 1021312
Маријана (Видосав) Вуковић 1035623
Марко (Драгољуб) Вранић 1044121
Бојана (Момир) Обрадовић 1045722
Јелена (Момир) Обрадовић 1046923

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2324/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.